Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendia Twórcze w Szczecinie

Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o Stypendia Twórcze w Szczecinie

Od czwartku, mieszkańcy Szczecina mają możliwość składania wniosków o przyznanie jednorazowych Stypendiów Twórczych. Stypendia te są udzielane dla twórców działających na terenie miasta w różnych dziedzinach artystycznych, do których należą literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, a także szeroko rozumiane upowszechnianie kultury.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest prowadzenie aktywności twórczej na obszarze Szczecina. Wnioskodawcy muszą pamiętać, że realizacja projektów, które są podstawą dla przyznania stypendium, musi zostać zakończona przed końcem bieżącego roku.