Podjęto decyzję o jednogłośnym wsparciu dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Podjęto decyzję o jednogłośnym wsparciu dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Jednomyślnie, Rada Miasta Szczecin wyraziła zgodę na dofinansowanie aglomeracyjnych połączeń kolejowych. Przeniesienie funduszy w wysokości przekraczającej 1,7 miliona złotych ma na celu dalsze funkcjonowanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Paweł Bartnik, radny z klubu Koalicji Obywatelskiej, zdecydowanie podkreśla potrzebę tych połączeń. Według niego, Kolej Metropolitalna to priorytetowy punkt na liście spraw do załatwienia w mieście. Rozszerzenie tej sieci komunikacyjnej z pewnością przyczyniłoby się do poprawy mobilności mieszkańców, umożliwiając im swobodne przemieszczanie się po mieście bez konieczności korzystania z własnego pojazdu.

Na konieczność szybkiego uruchomienia pełnej funkcjonalności tej inwestycji zwraca uwagę również Marcin Pawlicki, radny z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem, nacisk powinien być położony na usprawnienie połączeń między obszarami metropolitalnymi. W przypadku nowych tras, które będą dostępne w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zaleca, aby zostały one uruchomione jak najwcześniej. Wierzy on również, że powinniśmy dążyć do stworzenia efektywnej sieci połączeń, która nie będzie izolować poszczególnych gmin, ale zbliży je do siebie za pomocą rozbudowanej komunikacji.

Podjęta w czwartek uchwała umożliwi uruchomienie dodatkowych połączeń kolejowych między Szczecinem a Stargardem, Goleniowem i Gryfinem.