Planowany rozwój gospodarki odpadami w Szczecinie: uruchomienie Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu

Planowany rozwój gospodarki odpadami w Szczecinie: uruchomienie Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu

Z inicjatywą utworzenia Szczecińskiego Centrum Biorecyklingu miasto Szczecin podąża ku ekologicznemu postępowi, rozważając wprowadzenie nowej, bezpiecznej kompostowni bioodpadów. Instalacja ta ma na celu ułatwić zarządzanie odpadami na terenie miasta.

5 marca, w kolejnym wtorkowym dniu, została oficjalnie ogłoszona decyzja o powołaniu do życia spółki Szczecińskie Centrum Biorecyklingu. Celem tego przedsięwzięcia jest otwarcie w 2026 roku nowoczesnej, ekologicznej i bezpiecznej kompostowni bioodpadów. W skali roku, na terenie miasta zebranych zostaje około 20 tysięcy ton takich odpadów. Planowana kompostownia zostanie zaprojektowana jako tunelowa, co minimalizuje jej wpływ na otaczające środowisko.

Nowa instalacja ma położenie przy ulicy Gdańskiej. Jej planowana wydajność to około 40 tysięcy ton rocznie, co oznacza podwojenie obecnej „produkcji” bioodpadów w Szczecinie. Kompostownia tunelowa zapewni pełne uszczelnienie, eliminując ewentualne uciążliwości dla otoczenia. Proces przetwarzania odpadów od początku do końca, od momentu przyjęcia surowca do momentu, gdy gotowy produkt (kompost) opuszcza zakład, ma być całkowicie zamknięty.

Planowana inwestycja w nowoczesny obiekt spełniający unijne normy, będzie kosztować około 80 milionów złotych. Za jej realizację odpowiedzialna będzie nowo powołana spółka – Szczecińskie Centrum Biorecyklingu. Spółkę utworzyły Gmina Miasto Szczecin, która wniosła wkład w postaci działki o powierzchni niemal 19 tys. m kw., oraz firma Remondis Szczecin.