Głównym celem burmistrzyni Wolina było przeprowadzenie istotnych inwestycji w mieście

Głównym celem burmistrzyni Wolina było przeprowadzenie istotnych inwestycji w mieście

Ewa Grzybowska, burmistrzyni Wolina, podczas rozmowy na antenie jednego z programów telewizyjnych, mówiła o swoim zaangażowaniu w rozwijanie miasta poprzez inwestycje. Twierdziła, że Wolin doświadczył prawdziwego bumu inwestycyjnego pod jej zarządem. Obecnie stara się o reelekcję na stanowisko burmistrzyni.

W „Rozmowach pod krawatem”, Grzybowska skupiła się na osiągnięciach swoich ostatnich lat rządów. Wyraziła chęć podkreślenia ilości i wartości zrealizowanych inwestycji jako głównego punktu swojej kampanii wyborczej. Zależy jej przede wszystkim na ukazaniu skali tego, co udało jej się osiągnąć.

Podczas swojej kadencji, w ciągu niepełnych pięciu lat, udało się zrealizować inwestycje na kwotę 120 milionów złotych, dzięki dofinansowaniu wynoszącemu 80 milionów złotych. Jednym z najważniejszych projektów była budowa kanalizacji sanitarnej w Kołczewie, które jest jedną z większych miejscowości Wolina. Dodatkowo, burmistrzyni wspomina o tworzeniu terenu rekreacyjnego przy jeziorze Ostrowo, oraz budowie aż 30 kilometrów sieci wodociągowej.

Kandydatem rywalizującym z Ewą Grzybowską o stanowisko burmistrza Wolina jest Waldemar Dubrawski, reprezentujący Platformę Obywatelską. Wybory samorządowe zostaną przeprowadzone siódmego kwietnia.