Planowane wykorzystanie geotermii do ogrzewania w Szczecinie

Planowane wykorzystanie geotermii do ogrzewania w Szczecinie

Zgodnie z przewidywaniami, w ciągu najbliższego roku Szczecin może stać się miejscem testowych odwiertów mających na celu odkrycie gorącej wody ukrytej głęboko pod powierzchnią ziemi. Z tego powodu, zasoby geotermalne są planowane do wykorzystania jako jedno z głównych źródeł ciepła do ogrzewania budynków. Władze Szczecina wystąpiły z wnioskiem o finansowe wsparcie inwestycji, który pomyślnie przeszedł formalną ocenę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Niedługo fundusz ma ogłosić werdykt dotyczący naboru.

We wrześniu 2022 roku, miasto Szczecin oficjalnie złożyło wniosek o dofinansowanie projektu do NFOŚiGW. Wniosek ten został zaakceptowany po przejściu formalnej oceny. Obecnie trwa oczekiwanie na decyzję dotyczącą naboru, która będzie miała bezpośredni wpływ na możliwość realizacji projektu. Początkowo, w złożonym wniosku, przewidywano wykonanie odwiertów w roku 2024. Jednakże, jeżeli proces decyzyjny dotyczący naboru będzie trwał dłużej niż przewidywano, planowany harmonogram może ulec zmianie – tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska reprezentująca magistrat.