Planowane inwestycje w przestrzeń publiczną Szczecina: nowa koncepcja zabudowy przy placu Rodła na 2024 rok

Planowane inwestycje w przestrzeń publiczną Szczecina: nowa koncepcja zabudowy przy placu Rodła na 2024 rok

Pierwsze starania miasta Szczecin dotyczące planowania przyszłych inwestycji zostały uwidocznione w projekcie budżetu na 2024 rok. Znalazło się tam zarezerwowane 150 tys. zł na opracowanie idei zagospodarowania cennej działki miejskiej, położonej w bliskim sąsiedztwie placu Rodła, gdzie obecnie funkcjonuje żłobek. Kwestia ta stawia pytanie o przyszłe losy tej instytucji.

Szczecińska Rada Miasta ma zamiar omówić ten projekt budżetowy podczas sesji zaplanowanej na 12 grudnia.

Zauważalnym elementem w tym budżecie jest przewidziane 150 tys. zł, które są pod kontrolą Biura Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Cel finansowania jest jasny: stworzenie koncepcji dla obiektu publicznego, który miałby również część komercyjną, na działkach miejskich oznaczonych numerami „nr: 4/4, 4/6, 8/10, 11/13 z obr. 1031”.

Jest to działka zlokalizowana na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Mazowieckiej, gdzie aktualnie działa Miejski Żłobek nr 6. Ta nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie placu Rodła, co oznacza jej prestiżową lokalizację w ścisłym centrum miasta.