Ogłoszenie wyników konkursu na projekt artystyczny

Ogłoszenie wyników konkursu na projekt artystyczny

Instalacja artystyczno-edukacyjna ma stanąć na skwerze obok Aresztu Śledczego w Szczecinie, co jest efektem głosowania 1633 mieszkańców miasta w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Pani Ewa Bone z Poznania wykonała pracę, która zdobyła najwyższe uznanie komisji konkursowej.

Według uzasadnienia werdyktu sądu, projekt pani Bone najlepiej spełniał kryteria oceny zawarte w regulaminie konkursu. Praca symbolicznie przedstawia postać jednostki represjonowanej – jest to skondensowany obraz człowieka, z którego pozostał jedynie przepaść – dziura w murze. W interpretacji odbiorców sam mur może przypominać ściany rozstrzelane w miejscach tortur. Natomiast agresor jest symbolizowany przez masywne męskie dłonie, połączone w geście strzelania do ofiary stojącej naprzeciwko.

Sąd Konkursowy docenił przemyślany układ pomnikowy, który wydaje się zrozumiały dla odbiorców i oddziałuje na ich emocje, nie wprowadzając jednocześnie zbyt bezpośredniej interpretacji. Model człowieka i fragment dłoni w skali 1:1 świadczą o wysokim poziomie umiejętności rzeźbiarskich autorki zwycięskiego projektu.

Przed finalnym wykonaniem pomnika, Sąd Konkursowy zarekomendował wprowadzenie kilku drobnych poprawek. Jedną z nich jest zmiana materiału, z którego ma zostać wykonany mur.