Optymistyczne prognozy dla Elektrociepłowni Szczecin: brak problemów z zasoloną wodą za dwa lata dzięki modernizacji

Optymistyczne prognozy dla Elektrociepłowni Szczecin: brak problemów z zasoloną wodą za dwa lata dzięki modernizacji

Emilia Milowańska, reprezentująca PGE Energia Ciepła (PGE EC), firmę zarządzającą Elektrociepłowniami w Szczecinie, przekonuje, że już za dwa lata kwestia zasolonej wody nie będzie stanowić problemu. Wszystko dzięki planowanej modernizacji stacji uzdatniania wody w Elektrociepłowni Szczecin. Nowy system technologiczny, który ma zostać wprowadzony w 2025 roku, zastąpi istniejące obecnie instalacje. Tym samym zagwarantuje stabilną pracę elektrociepłowni, bez względu na zmienne warunki zasolenia wody.

Z drugiej strony, podkreśla Milowańska, nie ma potrzeby modernizacji stacji uzdatniania wody przy Elektrociepłowni Pomorzany. Wydaje się bowiem, że system technologiczny zastosowany w tej lokalizacji nie jest narażony na problemy powodowane przez zmieniający się stopień zasolenia powierzchniowych źródeł wodnych.

Ważność jakości wody technologicznej dla funkcjonowania elektrociepłowni, wykorzystywanej między innymi do chłodzenia sprzętu energetycznego, doskonale zobrazowały wydarzenia z 9 października. Tego dnia Elektrociepłownia Szczecin zmuszona była zaprzestać produkcji ciepła z powodu zbyt wysokiego stopnia zasolenia wody pobieranej z rzeki Parnicy. Na szczęście, już 10 października elektrociepłownia wróciła do normalnej pracy, a dostępność ciepła dla mieszkańców Szczecina nie uległa ograniczeniu.

Jako przyczynę problemu z zasolonymi wodami w Odrze podaje się cofkę zasolonych wód Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego w kierunku południowym.