Oficjalne otwarcie kampanii wyborczej Nowej Lewicy w Szczecinie z naciskiem na edukację, mieszkalnictwo i służbę zdrowia

Oficjalne otwarcie kampanii wyborczej Nowej Lewicy w Szczecinie z naciskiem na edukację, mieszkalnictwo i służbę zdrowia

Nowa Lewica, ugrupowanie polityczne, oficjalnie rozpoczęło swoją kampanię wyborczą w Szczecinie. Wśród kluczowych priorytetów, które uznali za ważne, znalazły się sprawy związane z edukacją, kwestiami mieszkaniowymi oraz służbą zdrowia.

Dawid Krystek, wicewojewoda zachodniopomorski i lider Nowej Lewicy w Szczecinie, podkreśla znaczenie „szkoły równych szans”, która zapewniałaby darmowe posiłki oraz bezpłatny dojazd do placówki. Przede wszystkim jednak, według Krystka, powinna to być „szkoła świecka”.

W odniesieniu do problemu mieszkaniowego, Nowa Lewica skłania się ku budownictwu komunalnemu. Ugrupowanie wyraziło również chęć rozwijania sektora służby zdrowia, w szczególności szpitali, podstawowej opieki zdrowotnej i usług ambulatoryjnych.

Bogdan Jaroszewicz, były wiceprezydent miasta obok prezydenta Piotra Krzystka, jest kandydatem lewicy na stanowisko prezydenta Szczecina. Wśród liderów listy do Rady Miasta Szczecin znaleźli się również Bogdan Jaroszewicz, Adam Kościelak, Urszula Nawrocka, Paweł Juras i Błażej Wieczorej. Z kolei Dawid Krystek jest liderem listy do sejmiku województwa zachodniopomorskiego.