Reformy w wymiarze sprawiedliwości zależą od współpracy z prezydentem – stwierdza Minister Sprawiedliwości

Reformy w wymiarze sprawiedliwości zależą od współpracy z prezydentem – stwierdza Minister Sprawiedliwości

Adam Bodnar, minister sprawiedliwości i prokurator generalny, odbył spotkanie z pracownikami prokuratur z regionu zachodniopomorskiego. W wyniku tego spotkania podkreślił, że efektywność reform w wymiarze sprawiedliwości jest silnie związana z postawą prezydenta kraju. Spotkanie to miało miejsce w Szczecinie, gdzie minister przyjechał, aby przedyskutować wyzwania, które są przewidywane dla prokuratury w nadchodzących latach.

Podczas rozmów minister Bodnar wyraził przekonanie, że jeżeli prezydent zdecyduje się na ścisłą współpracę w dziedzinie reform sądownictwa, tempo zmian może znacznie się zwiększyć. Szczególnie dotyczy to takich aspektów jak prace nad ustawami regulującymi działanie Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu Najwyższego, a także ustroju sądów powszechnych czy statusu samej prokuratury.

Jednak jak podkreślał minister Bodnar, sama zmiana przepisów to nie wszystko. Ważne jest również wsparcie dla prokuratorów na wielu innych płaszczyznach. Jak mówił minister, wielokrotnie rozmawiano na temat zagadnień takich jak superwizja oraz wsparcie psychologiczne dla pracowników prokuratury. Zdaniem ministra, są to kwestie nie mniej ważne, które nie da się rozwiązać w krótkim czasie.

Adam Bodnar podsumował spotkanie stwierdzając, że wymiar sprawiedliwości potrzebuje takich działań, które po pewnym czasie pozwolą na ocenę, że prokuratura i sądy działają odpowiedzialnie, przewidywalnie i budują zaufanie społeczeństwa.