Nowe oblicze stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Zdrojach: Trwają prace budowlane

Nowe oblicze stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej w Zdrojach: Trwają prace budowlane

Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych, które są częścią transformacji miejskiego krajobrazu wokół stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej na obszarze miasta Zdroje, ma miejsce od końca czerwca bieżącego roku. Wykonawca projektu przejął teren budowy i wszedł w fazę aktywnych prac, skupiających się głównie na modernizacji ulicy Walecznych.

Swoje początki miały również prace związane z demontażem zatok autobusowych położonych przy wspomnianej ulicy. W celu zapewnienia płynności ruchu podczas trwania prac, wprowadzono tymczasową organizację ruchu drogowego. Ta obejmuje nowo wyznaczone przejście dla pieszych oraz specjalnie utworzone przystanki autobusowe. Te ostatnie umieszczono za małym rondem znajdującym się na trasie ulicy Walecznych.

Inwestycja jest realizowana zgodnie z formułą „zaprojektuj i wybuduj”. – Do obowiązków związanych z projektem należy sprawdzenie i aktualizacja dokumentacji projektowej każdego aspektu inwestycji. Dodatkowo, konieczne jest uzupełnienie tej dokumentacji o wszelkie brakujące decyzje, dokumenty oraz potrzebne do uzgodnień opinie – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta odpowiedzialny za komunikowanie informacji o inwestycjach.