Finalizacja prac drogowych na ulicy Modrej w Szczecinie

Finalizacja prac drogowych na ulicy Modrej w Szczecinie

Rozpoczęte w dniu 11 lipca, w Szczecinie na ulicy Modrej, prace drogowe dotyczące układania ostatniego fragmentu nowej nawierzchni dochodzą do końca. Przewidywany czas zakończenia tych robót, obejmujących położenie warstwy ścieralnej, ustalono na najbliższy piątek. Zakres prac obejmuje odcinek ulicy Modrej od miejsca, gdzie znajduje się przepust na Bukowej aż do skrzyżowania z ulicą Poranną.

W związku z prowadzonymi pracami, możliwe jest wprowadzenie ręcznego sterowania ruchem. Ze względu na te warunki, apeluje się do kierowców aby zachowali szczególną ostrożność podczas jazdy tym odcinkiem drogi. Pragniemy zdementować wszelkie niedogodności związane z trwającymi pracami i dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.