Niebezpiecznie wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w centrum Szczecina

Niebezpiecznie wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza w centrum Szczecina

W niedzielę, 31 marca, stacje pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) w centrum Szczecina zarejestrowały niepokojąco wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10. Okazało się, że był on aż trzy razy większy od dobowej normy. Oddychanie takim zanieczyszczonym powietrzem jest niebezpieczne dla zdrowia.

Zgodnie z danymi zarejestrowanymi o godzinie 13 przez automatyczne stacje pomiarowe GIOŚ, poziom PM10 wynosił 155,2 µg/m3 na ulicy Piłsudskiego w Szczecinie. Te same urządzenia klasyfikowały stan powietrza jako „zły” lub „bardzo zły”, co jest piątym i szóstym poziomem na sześciostopniowej skali oceny jakości powietrza.

W tym samym czasie, na ulicy Andrzejewskiego na Prawobrzeżu, stwierdzono podobnie alarmujące wyniki. Poziom PM10 wyniósł tam 154,5 µg/m3. Tym samym, również tam norma została przekroczona trzykrotnie.

Według standardowych kryteriów oceny jakości powietrza, stan powietrza uznaje się za „bardzo dobry”, gdy poziom PM2,5 nie przekracza 13 µg/m3, a PM10 – 20 µg/m3. Powietrze uważane jest za „dobre”, gdy te wartości nie przekraczają odpowiednio 35 µg/m3 i 50 µg/m3. Poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 to średnia dobowa na poziomie 50 µg/m3 i średnia roczna wynosząca 40 µg/m3.

Osiągnięcie tak wysokiego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Może prowadzić do ataków kaszlu, zapalenia oskrzeli, podwyższa ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Oddychanie tak zanieczyszczonym powietrzem może także prowadzić do nasilenia objawów astmy, chorób układu krążenia, problemów kardiologicznych, a nawet nowotworów.