Współpraca naukowców i studentów Politechniki Morskiej z Urzędem Marszałkowskim na rzecz rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej

Współpraca naukowców i studentów Politechniki Morskiej z Urzędem Marszałkowskim na rzecz rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej

Politechnika Morska oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego planują ściśle współdziałać w ramach projektu „Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Ten ambitny plan zawiera zobowiązania do zbierania i udostępniania danych odnoszących się do kwestii takich jak gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska czy planowanie przestrzenne.

Projekt RIIP WZ ma na celu stworzenie lepszych warunków dla przedsiębiorstw, a także podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez umożliwienie im załatwiania spraw poprzez internet. Projekt ten ma również ogromny potencjał do usprawnienia działania samorządowej administracji województwa.

Prace nad projektem stanowią kontynuację dotychczasowych działań województwa mających na celu rozwijanie metody pozyskiwania danych o terenach regionu, co jest częścią zadań związanych z geodezją i kartografią. Nowy etap programu unijnego zakłada zaangażowanie naukowców oraz studentów geodezji i kartografii z Politechniki Morskiej. Wspólnie będą poradnicy dla urzędników pracujących nad systemem, aby informacje dostępne w Geoportalu były jeszcze bardziej szczegółowe i przydatne.

W ramach tej współpracy, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego będzie wspierał Politechnikę Morską w Szczecinie w działaniach edukacyjnych i badaniach naukowych. W ten sposób uczelnia uzyska dostęp do Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, co umożliwi wykorzystanie elektronicznych zbiorów danych geodezyjnych i kartograficznych w procesie dydaktycznym oraz badań naukowych.

Dr hab. inż. Wojciech Ślączka, rektor Politechniki Morskiej podkreśla, że celem jest sprawienie, aby zebrane dane były bardziej przyjazne dla użytkowników. Dzięki współpracy, zarówno naukowcy, jak i studenci PM zyskają dostęp do szczegółowych danych rejestrowanych przez System Informacji Przestrzennej, a także możliwość wpływania na funkcjonalność całego systemu.

Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego potwierdził podpisanie porozumienia z Politechniką Morską w Szczecinie. Dodał, że uczelnia jest naturalnym partnerem w tym projekcie, jako jedno z najbardziej dynamicznych ośrodków w regionie i jedne z najbardziej rozpoznawalnych placówek edukacyjnych w Polsce, jeśli chodzi o badania i edukację w obszarze geodezji i kartografii.

Umowa została zawarta w Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających PM w Szczecinie, które jest jednym z efektów wcześniejszej współpracy między uczelnią a zarządem województwa.