Nabór kandydatów do 12. edycji konkursu „Sołtys Roku” urzędu marszałkowskiego rozpoczął się

Nabór kandydatów do 12. edycji konkursu „Sołtys Roku” urzędu marszałkowskiego rozpoczął się

Uruchomiona została dwunasta odsłona prestiżowego konkursu, organizowanego przez urząd marszałkowski, znanego jako „Sołtys Roku”. Do tej pory, spośród wielu zgłoszeń, udało się wyselekcjonować aż trzydziestu trzech wybitnych sołtysów.

Najlepszych czeka nie tylko chwalebny tytuł, ale również atrakcyjne nagrody pieniężne. Każda z nich wynosi 6000 złotych. Dodatkowo, dwudziestu sołtysów zostanie wyróżnionych i otrzyma po 1000 złotych.

Z uwagi na fakt, iż na terenie Pomorza Zachodniego istnieje ponad 1700 sołectw, konkurs jest otwarty dla wszystkich. Do udziału w rywalizacji o miano „Sołtysa Roku” 2024 uprawnione są rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa (minimum 10 osób), organizacje pozarządowe i społeczne aktywne na obszarach wiejskich, stowarzyszenia sołtysów oraz przedstawiciele lokalnej samorządu z całego województwa zachodniopomorskiego. Wymogiem jest to, aby nominowany pełnił obecnie funkcję sołtysa i był na tym stanowisku przez cały 2023 rok. Kandydat musi posiadać także rekomendację od wójta lub burmistrza, a ilość zgłoszeń z jednego samorządu nie może przekraczać 30% liczby funkcjonujących w gminie sołectw.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 marca bieżącego roku. Powinny one trafić na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 40, 70-421 Szczecin. Do koperty należy dodać dopisek: Wydział Rolnictwa i Rybactwa – konkurs „Sołtys Roku” 2024.