Na nic zdały się protesty szczecinian – budowa przedszkola przy ul. Przygodnej wkrótce ruszy!

Na nic zdały się protesty szczecinian – budowa przedszkola przy ul. Przygodnej wkrótce ruszy!

Mimo protestów mieszkańców Szczecina budowa przedszkola przy ul. Przygodnej ruszy już niedługo. Pozwolenie na budowę zostało wydane, więc rozpoczęcie prac jest już tylko kwestią czasu. Dalsze protesty mieszkańców nie mają już sensu, inwestycja nie zostanie wstrzymana.

Dlaczego mieszkańcy protestują?

Temat budowy przedszkola przy ul. Przygodnej już od dłuższego czasu spotyka się z otwartym sprzeciwem mieszkańców miasta. Szczecinianom nie podoba się to, że do rozpoczęcia inwestycji wymagana jest wycinka drzew. Zdaniem mieszkańców przedszkole można wybudować na innej działce, bez konieczności niszczenia zieleni. Teren został jednak ogrodzony, co wzbudziło niepokój oponentów, którzy postanowili nawiązać kontakt z prezydentem poprzez czat. Odpowiedź Piotra Krzystka nie pozostawiła im żadnych wątpliwości. Rozpoczyna się realizacja planów związanych z inwestycją.

Z wypowiedzi prezydenta wynika, że zerwanie umowy wiązałoby się z poniesieniem odpowiedzialności finansowej przez miasto, co byłoby rażącą niegospodarnością. Piotr Krzystek dodał, że decyzja o budowie przedszkola przy ul. Przygodnej zapadła na wniosek Rady Osiedla oraz mieszkańców Szczecina.

Miasto zrezygnowało jednak z budowy drogi, która miała stanowić łącznik między ulicą Przygodną a ulicą Taczaka. Budowa tej drogi oznaczałaby wycinkę aż 781 drzew. Oponenci mimo wszystko nie zamierzają zrezygnować z protestów przeciwko budowie przedszkola. Szczecinianie mają jawne pretensje do prezydenta miasta za podpisanie umowy z wykonawcą.