Modernizacja stargardzkiej Starówki: nowy most i odnowione ulice

Modernizacja stargardzkiej Starówki: nowy most i odnowione ulice

W ramach intensywnej modernizacji dróg w historycznej części Stargardu, zwanej Starówką, wybudowano nowy most przez Kanał Młyński. Ulice Szewska i Włosiennicza już mogą pochwalić się świeżo ułożoną nawierzchnią.

Planowane są także gruntowne prace remontowe na ulicy Kuśnierzy. W połowie roku robotnicy mają również przystąpić do prac na ulicy Chrobrego. Całość tej szeroko zakrojonej inwestycji została wyceniona na kwotę blisko 18 milionów złotych. Miastu udało się uzyskać ponad 10,5 miliona ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Rafał Zając, prezydent Stargardu, podkreśla, że prace te są początkiem procesu rewitalizacji tej niewielkiej, ale historycznie ważnej dzielnicy miasta. Zaznaczył, że obecnie remontowane są cztery różne ulice, a jednym z kluczowych elementów odnowienia infrastruktury stał się nowy most nad Kanałem Młyńskim. Wyjaśnił, że choć pierwotnie planowano tylko naprawę istniejącej konstrukcji, ostatecznie trzeba było zbudować most zupełnie od nowa, włączając przyczółki i konstrukcję. Zająć zaznaczył, że kiedy prace dojdą do ulicy Chrobrego, mieszkańcy będą świadkami prawdziwej transformacji.

Adam, jeden z mieszkańców tej części Starego Miasta, przyznaje, że długo oczekiwał na te remonty. Z radością patrzy na postępy prac i cieszy się z odnowienia swojej okolicy.