Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dworcowych

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń dworcowych

Planowane prace mają na celu modernizację i adaptację wnętrz stacji kolejowej, aby były one dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Mimo że struktura budynku nie ulegnie zmianie, zostanie on poddany termoizolacji. Koncepcja przewiduje zmiana funkcji poszczególnych części budynku. Środkowa część obiektu ma zostać przekształcona w przestrzeń pasażerską, obejmującą główny hol pełniący funkcję poczekalni, kasy biletowe oraz toalety. Przewidziano również przestrzeń handlową z możliwością otwarcia punktu gastronomicznego. W głównej przestrzeni dworca planowana jest piekarnia. Elewacja zewnętrzna zostanie pokryta tynkiem, a we wnętrzu na podłogach zastosowane będą płytki gresowe, a ściany pokryją płytki ceramiczne.

Zachodnia część budynku ma służyć jako powierzchnia biurowa do wynajęcia. Wschodnia część ma zostać zaadaptowana na pomieszczenia telekomunikacyjne, zaplecze restauracyjne i kotłownię, a także na biura dla jednostek samorządu terytorialnego. W projekcie uwzględniono zachowanie dwóch ozdobnych kratek z kotwicą.

Prace obejmują również przekształcenie terenu wokół budynku. Istniejący obecnie budynek pomocniczy z publicznymi toaletami zostanie rozebrany, a na jego miejscu powstanie wiata rowerowa. Planowane jest nasadzenie zieleni wzdłuż elewacji oraz wymiana nawierzchni. Obok budynku zaplanowano mały parking dla rowerów i samochodów.

Oferty można składać do 24 sierpnia. Zamówienie realizowane jest zgodnie z wewnętrznymi procedurami zamówień publicznych, bez stosowania regulacji prawa zamówień publicznych. Jak zwykle jednym z kryteriów wyboru będzie cena. Prace mają trwać 78 tygodni (około 18 miesięcy). Podczas prac podróżni będą korzystać z tymczasowego dworca. Projekt przygotowany został przez pracownię PPD Wrotech.