Krajowy Plan Odbudowy: Szczecin rozważa udział w konkursie na dofinansowanie zakupu tramwajów

Krajowy Plan Odbudowy: Szczecin rozważa udział w konkursie na dofinansowanie zakupu tramwajów

Planowany na 3 czerwca konkurs będący częścią Krajowego Planu Odbudowy (KPO), który ma za zadanie dofinansować zakup nowych tramwajów, przyciąga uwagę władz Szczecina. Pomimo zainteresowania, nie jest jeszcze pewne, czy miasto zdecyduje się na udział.

Całkowita pula środków jakie oferuje KPO wynosi 865 mln 760 tys. zł. Fundusze te mają formę bezzwrotnych dotacji, które pokrywają do 85 procent wydatków na nabycie nowego taboru tramwajowego. Istotnym warunkiem jest to, że nowe pojazdy muszą być dostosowane do przewozu osób z ograniczoną zdolnością ruchową oraz z niepełnosprawnościami.

Urząd Miasta Szczecin potwierdza, iż monitoruje informacje dotyczące naboru i wyraża zainteresowanie udziałem, jednakże zauważa również wiele zagrożeń. Warunki naboru, w tym poziom dofinansowania i stosowane kryteria, zostały opublikowane na 45 dni przed zamknięciem konkursu. W międzyczasie, środki pożyczkowe zostały przekształcone przez władze centralne na 85-procentową dotację, co jest inwestycją w ramach „Zeroemisyjny transport zbiorowy w miastach – tramwaje” realizowaną w pożyczkowej części KPO.

Urzędnicy szczecińskiego magistratu wyjaśniają, iż poprzez Unię Metropolii Polskich zwrócili uwagę Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, iż takie warunki mogą spowodować, że liczba zainteresowanych udziałem w naborze przekroczy wielokrotnie dostępny budżet. Zaznaczają, że taki schemat oznacza, że wsparcie otrzyma jedynie kilka projektów z całego kraju, głównie te, które idealnie lub niemal idealnie wpiszą się w ustalone kryteria.