Kolejne plany rozwoju Szczecina: nowy most nad Odrą i nasilające się inwestycje deweloperskie

Kolejne plany rozwoju Szczecina: nowy most nad Odrą i nasilające się inwestycje deweloperskie

Nadchodzą zmiany w infrastrukturze Szczecina, a konkretnie zapowiadane jest stworzenie nowego obiektu mostowego przerzuconego ponad wodami Odry. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie dojazdu na obszar Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej. To właśnie tam obecnie intensywnie działają deweloperzy, którzy nie tylko realizują już istniejące projekty budowlane, ale także przewidują kolejne inwestycje mieszkalne.

Ważny punkt w mapie działań prowadzących do powstania nowego mostu ma nastąpić we wtorek – podczas sesji rady miasta. To właśnie wówczas zapadnie pierwsza decyzja o kluczowym znaczeniu dla tej inwestycji.

Zabudowa nadodrzańska na terenie Szczecina, zwłaszcza na wyspach Międzyodrza, dynamicznie się rozwija. Trzy duże projekty już wpisały się w panoramę miasta. JW Construction wybudowało bloki mieszkalne na Łasztowni. Z kolei firma Siemaszko postawiła swoje budynki na Kępie Parnickiej, praktycznie naprzeciw Dworca Głównego. Gorzowski Budnex odpowiedzialny jest za zabudowę południowego brzegu Kępy Parnickiej, w bezpośrednim sąsiedztwie grobli łączącej ją z Wyspą Zieloną.

Na tle inwestycyjnym pojawia się również trzeci deweloper – firma PCG, pochodząca z Dolnego Śląska. PCG planuje budowę 55-metrowego wieżowca w północnej części Kępy Parnickiej i dodatkowej zabudowy na północnym krańcu Wyspy Zielonej.