Inwestycje w nowoczesny wygląd placu Batorego

Inwestycje w nowoczesny wygląd placu Batorego

Potencjalni kontrahenci mają czas do 13 września, aby złożyć swoje propozycje w przetargu na odnowienie placu Nowego Miasta. Przy selekcji zwycięskiej oferty, uwzględniane będą nie tylko kwestie finansowe (60%), ale także gwarancja i rękojmia (20%) oraz wielkość kar umownych za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy (20%).

Wizja modernizacji placu Batorego prezentowana przez miasto obejmuje szereg zmian. Przede wszystkim ma na celu odnowienie pierwotnej, historycznej estetyki miejsca, co przewiduje zachowanie oryginalnego układu i geometrii placu oraz utworzenie dwóch głównych ścieżek dla pieszych o mineralnej nawierzchni.

W miejscu obecnego zbiornika przeciwpożarowego planowane jest utworzenie podświetlanej fontanny. Wzdłuż ścieżek pieszego ruchu pojawią się dwa place, które będą pełniły funkcję „placów zabaw” dla najmłodszych. Projekt zakłada również stworzenie trawników otoczonych murkami oporowymi zarówno po stronie wschodniej jak i zachodniej placu.

Na obszarze miejskim pojawią się nowe elementy małej architektury, takie jak ławki, miejsca do siedzenia, kosze na odpadki czy stojaki na rowery. Modernizacja sprawi też, że nawierzchnia chodników i miejsc parkingowych po wschodniej stronie placu będzie wymieniona na nową.