Realizacja nowego placu zabaw w rejonie ulicy Andrzejewskiego

Realizacja nowego placu zabaw w rejonie ulicy Andrzejewskiego

Projekt zagospodarowania opuszczonego terenu przy ul. Andrzejewskiego w Szczecinie został zatwierdzony i wyłoniono już wykonawcę prac. W miejscu tym pojawić się ma plac zabaw, który swoim zasięgiem obejmie również część przyległego Parku Majowe.

Teren ten zostanie wzbogacony o różnorodne atrakcje dla najmłodszych. Przewidziano tu postawienie zestawów do zabawy tematycznej – małej i dużej indiańskiej wioski, gdzie dzieci będą mogły korzystać z zjeżdżalni, tuneli, drabinek i domków. Miejsce to urozmaicone będzie również torem przeszkód i specjalną huśtawką wagową. Dodatkowo, dla komfortu rodziców i opiekunów, na terenie placu zamontowane zostaną leżaki parkowe i hamaki.

Inwestycja nie ograniczy się jedynie do urządzeń do zabawy. W ramach jej realizacji zaplanowano posadzenie 18 drzew, takich jak wierzby białe czy robinie akacjowe, a także ponad 800 krzewów – berberysów, forsycji, czarnego bzu, róż rdzawych, sosen kosodrzewin oraz wielu gatunków traw i bylin. Wybrane rośliny zostały dobrane tak, aby tworzyć spójną kompozycję kolorystyczną i strukturalną.

Założenia projektowe obejmują również stworzenie odpowiedniej infrastruktury w formie ścieżek parkowych z nawierzchnią mineralną, schodów betonowych, siedzisk oraz ławek. Teren będzie dodatkowo wyposażony w funkcjonalne elementy takie jak stojaki na rowery, pojemniki na śmieci czy inne praktyczne elementy małej architektury.

Projekt ten jest inwestycją finansowaną ze środków Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonaniem prac zajmie się firma Usługi Budowlane Wiesław Furtak, której przekazano zadanie za kwotę 1,3 mln złotych. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się po około 5 miesiącach od dnia rozpoczęcia prac budowlanych.