Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odkryli nieautoryzowany demontaż barki nad Odrą w Szczecinie

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odkryli nieautoryzowany demontaż barki nad Odrą w Szczecinie

Z inicjatywy specjalistów z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie, którzy ściśle monitorują wpływ działalności człowieka na Odrę, doszło do ponownego wykrycia procederu nielegalnego demontażu barek w Szczecinie. Jak podkreśla Michał Ruczyński, przedstawiciel inspektoratu odpowiedzialny za kontakty z mediami i promocję, każde takie nieuprawnione działanie stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu rzeki.

Ruczyński zauważa, że głównym problemem jest ryzyko przedostania się do Odry szeregów szkodliwych substancji. To właśnie dzięki technologii dronowej, służącej do obserwacji terenu, inspektorom udało się zidentyfikować źródło zagrożenia.

29 grudnia 2023 roku, podczas realizacji działań operacyjnych przy użyciu drona, specjaliści z Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w ramach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie odnotowali przypadki niezgodnego z prawem demontażu barki. Te działania miały miejsce na ulicy Tama Pomorzańska w Szczecinie, a ich sprawcą był jeden z lokalnych przedsiębiorców.

Michał Ruczyński z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje, że demontaż odbywał się bez zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa dla wód i gleby. Barka była rozbierana na betonowej powierzchni, bez zabezpieczenia miejsca pracy. Substancje takie jak farby zawierające tributylocynę – związki cyny i miedzi (TBT), mogły w ten sposób swobodnie dostać się do kanału i rzeki. Skutkiem tego jest ryzyko bioakumulacji tych niebezpiecznych substancji w organizmach wodnych, a także ich długotrwała obecność w osadach dennych.