Energia z odpadów: Nowe źródło zasilania dla szczecińskich tramwajów

Energia z odpadów: Nowe źródło zasilania dla szczecińskich tramwajów

Zaledwie w kilka miesięcy, szczecińska sieć tramwajowa będzie czerpała energię z odpadów. Jest to efekt umowy z firmą EcoGenerator, która ma dostarczyć około 30 procent energii niezbędnej do funkcjonowania Tramwajów Szczecińskich. Te działania przyczynią się do oszczędności miasta w kwocie ponad 1,6 miliona złotych.

Początkiem nowego roku 2024, stacje prostownikowe „Piotra Skargi”, „Gontyny”, „Gdańska”, „Rugiańska”, „Kaliny” oraz „Piesza” będą zasilane energią produkowaną przez EcoGenerator. Sieci tych stacji służą obecnie do obsługi tramwajów linii nr 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz wszystkich pojazdów wypuszczanych na trasy z Zajezdni Pogodno na Plac Szarych Szeregów.

Zakup energii od firmy EcoGenerator ma zapewnić około 30 procent zapotrzebowania Tramwajów Szczecińskich na energię. Ustalona stawka wynosi 448,15 zł/MWh, co daje łączną wartość netto zakupionej energii na poziomie 2 075 149,61 zł. Komunikacyjne inwestycje te umożliwiają miastu oszczędność ponad 1,6 mln zł netto – w porównaniu do zawarcia umowy z innym podmiotem, który zgłosił drugą najniższą ofertę w przetargu, jak zauważa Anna Folkman, rzecznik prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Planowany udział EcoGeneratora w dostawach energii do miejskich jednostek i instytucji może docelowo wynosić aż 65%. Pozostałe zapotrzebowanie na energię mają pokryć planowane miejskie farmy fotowoltaiczne lub inne alternatywne źródła zdolne do wytworzenia nawet do 45 tys. MWh prądu rocznie.

W rezultacie te źródła energii wraz z EcoGeneratorem są w stanie całkowicie pokryć zapotrzebowanie miasta na prąd – komentuje Anna Folkman. Możliwość zasilania miejskich jednostek przez EcoGenerator stała się realna w roku 2022, kiedy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów otrzymał koncesję na obrót energią elektryczną. Pierwsze większe umowy na dostawy energii zostały zawarte z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego oraz ze Szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, obowiązują one od roku 2023.