Działania policyjne na rzecz bezpiecznego osiedla

Działania policyjne na rzecz bezpiecznego osiedla

Ostatni tydzień charakteryzował się intensywnym działaniem służb porządkowych, w ramach akcji pod hasłem „BEZPIECZNE OSIEDLE”. Dzielnicowi, policjanci z ruchu drogowego i przedstawiciele Rad Osiedli łączyli siły, by skoncentrować swoje działania na poprawie bezpieczeństwa publicznego oraz walce z przestępczością majątkową.

Te wieloaspektowe działania nie miały jedynie na celu zwalczać przestępczość. Ich szeroko rozumiany cel był to zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Niebuszewa, niezależnie od ich statusu społecznego czy zawodowego.

Służby kontrolowały również obszary oznaczone jako potencjalnie niebezpieczne na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. W skład tych obszarów wchodziły różne dzielnice i osiedla Szczecina – Centrum, Śródmieście- Północ, Łekno, Turzyn, Bielinko, Stare Miasto, Drzetowo – Grabowo. Kontrole te przeprowadzano za pomocą współpracy z przedstawicielami Rad Osiedla.

Niezwykle ważne dla funkcjonariuszy było monitorowanie pojazdów oraz analiza relacji kierowca-pieszy, pieszy-kierowca. W ramach działań skoncentrowano się również na kontrolach parkingów osiedlowych oraz parków, zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia kradzieży.

Przeprowadzono również kontrole miejsc, które mogą być odwiedzane przez osoby bezdomne. Policjanci dokładnie sprawdzali także miejsca potencjalnego ukrycia osób poszukiwanych.