Dni testowe przed otwarciem nowego aquaparku

Dni testowe przed otwarciem nowego aquaparku

Organizowane dni testowe miały na celu przede wszystkim zbieranie opinii oraz sugestii. Podczas trwania tych wydarzeń, testerzy mieli okazję przekazać swoje spostrzeżenia na temat funkcjonalności, standardu świadczonych usług oraz ogólnie pojętego doświadczenia z korzystania z atrakcji oferowanych przez Fabrykę Wody. Cenne informacje, które udało się zebrać w trakcie przeprowadzanych testów, posłużą jako fundament do dalszego rozwoju i doskonalenia propozycji stworzonych przez Fabrykę Wody. Tym samym, zapewniają optymalne dopasowanie oferty do potrzeb mieszkańców oraz innych przyszłych użytkowników obiektu.

Dni testowe nie były jednak jedynie okazją do sprawdzenia technicznych aspektów działania całego obiektu. To również pierwsza szansa dla obsługi na nawiązanie kontaktu z mieszkańcami i budowanie z nimi relacji. Co więcej, takie wydarzenie stanowi doskonałą możliwość dostosowania oferty obiektu do oczekiwań jego potencjalnych użytkowników.