Długo wyczekiwana remiza strażacka w końcu stanęła w Dygowie

Długo wyczekiwana remiza strażacka w końcu stanęła w Dygowie

Z okazji zakończenia budowy nowej remizy strażackiej, mieszkańcy Dygowa w powiecie kołobrzeskim mają powodów do radości. Budowla ta stanowi spełnienie marzeń lokalnych druhów, którzy oczekiwali na taką inwestycję przez niemal osiem dekad.

Mimo że Ochotnicza Straż Pożarna w Dygowie została utworzona już w roku 1945, strażacy z tej jednostki nie mieli do tej pory dostępu do profesjonalnej remizy. Przez ostatnie lata funkcjonowali oni wykorzystując jedynie garaż, który służył głównie jako schowek dla pojazdów i sprzętu. W trakcie uroczystego otwarcia nowej remizy, prezes OSP Dygowo – Marcin Tekiel stwierdził, że te czasy są już na szczęście za nami.

Jak mówił Tekiel, największym wyzwaniem była dotychczasowa brak bazy lokalowej. Trudne warunki pracy, brak właściwych pomieszczeń sanitarnych oraz sali spotkań znacznie utrudniały działania strażaków. Niemniej jednak, strażacy nie poddali się tym trudnościom, co zaowocowało obecnym sukcesem.

Z kolei Grzegorz Starczyk, wójt gminy Dygowo, podkreślał korzyści jakie przyniesie nowa remiza nie tylko dla mieszkańców Dygowa, ale całego powiatu kołobrzeskiego. Jak zauważył Starczyk, efektywna i sprawnie działająca jednostka OSP Dygowo znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców Kołobrzegu, czego dowodem są liczne akcje ratownicze prowadzone przez strażaków w tym mieście.

Całkowity koszt budowy remizy wyniósł 7,5 mln zł. Większa część funduszy na ten cel pochodziła z rządowego programu Polski Ład.