Decyzja Sądu Rejonowego w Szczecinie: Prokuratura naruszyła prawo podczas działań wobec Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

Decyzja Sądu Rejonowego w Szczecinie: Prokuratura naruszyła prawo podczas działań wobec Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych

W Szczecinie na fali wydarzeń z listopada 2023 roku, Sąd Rejonowy wydał orzeczenie w sprawie działalności prokuratury, która skierowana była przeciwko Zarządowi Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK). Podkreślono, że te działania były sprzeczne z prawem. Główna kwestia dotyczyła sytuacji, w której funkcjonariusze policji na polecenie prokuratury wkroczyli do biur ZBiLK, domagając się dostępu do dokumentów, urządzeń telekomunikacyjnych oraz komputerów.

Całe zajście miało miejsce 21 listopada 2023 roku. Policjanci działali na podstawie decyzji prokuratury i wtargnęli do siedziby ZBiLK przy ul. Mariackiej 25. Wówczas zażądali od obecnych tam pracowników przekazania różnych przedmiotów, takich jak dokumenty, komputery czy telefony. Te elementy miały posłużyć jako dowody w sprawie dotyczącej przyznawania mieszkań komunalnych i pomieszczeń użytkowych w latach 2022-2023. Ponadto, były to dowody w sprawach związanych z przeprowadzonymi w ZBiLK konkursami na stanowiska pracy w tych samych latach.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych nie zgodził się z decyzją prokuratury i złożył zażalenie, postulując o jej uchylenie. W zażaleniu podkreślono, że działania podjęte na podstawie tej decyzji były bezpodstawne.

Sąd Rejonowy w Szczecinie przyznał rację ZBiLK. Uchylił kwestionowane postanowienie prokuratury i stwierdził, że przeszukanie biura Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych było wyraźnie niezgodne z prawem.

W oficjalnym wyjaśnieniu decyzji sądowej wskazano, że terminologia użyta w postanowieniu była zbyt ogólnikowa. Dodatkowo zauważono, że przeprowadzenie przeszukania wymaga istnienia solidnych podstaw do przypuszczenia, że przedmioty mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające konfiskacie znajdują się tam, gdzie ma odbyć się przeszukanie. Te podstawy muszą być tak silne, aby podejrzenie o popełnieniu przestępstwa było realne w kontekście zdrowego rozsądku, logiki i doświadczenia życiowego.