Debata młodzieży ze Szczecina na temat zdrowia psychicznego

Debata młodzieży ze Szczecina na temat zdrowia psychicznego

W Szczecinie odbyło się ważne spotkanie, przy którym młodzież szkolna podjęła dyskusję na temat kwestii zdrowia psychicznego. Wydarzenie to, zwane „PorozmawiajMY”, zgromadziło ponad 200 uczniów z różnych szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy nie tylko podjęli dialog, ale również dzielili się swoimi osobistymi doświadczeniami i problemami.

Młodzi ludzie otwarcie wyrażali swoje odczucia dotyczące presji edukacyjnej, jakiej doświadczają. Przyznali, że choć niektórzy nauczyciele wykazują zrozumienie dla ich sytuacji, większość z nich jest obojętna na ich problemy. Jak podkreślali, każdy nauczyciel uważa swój przedmiot za najważniejszy i oczekuje od uczniów pełnego opanowania materiału.

Pomimo, że spotkanie miało głównie charakter dyskusyjny, obecna tam wiceminister edukacji, Paulina Piechna-Więckiewicz, poruszyła kwestię planowanych zmian w systemie wsparcia zdrowia psychicznego. Zapowiedziała reformę mającą na celu zapewnienie wsparcia psychologicznego w każdej szkole. Dodatkowo planowane są działania mające na celu zwiększenie dostępności psychologów i pedagogów, także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Wiceminister wyraziła również chęć doinwestowania tych poradni.

Głównymi organizatorami tego istotnego wydarzenia były Pomorze Zachodnie, Młodzieżowy Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego oraz Sekretariat ds. Młodzieży.