Alarmujący spadek liczby mieszkańców Szczecina – miasto traci rocznie 3 tysiące ludzi

Alarmujący spadek liczby mieszkańców Szczecina – miasto traci rocznie 3 tysiące ludzi

Przechodzimy przez niepokojący okres, biorąc pod uwagę populację Szczecina, która systematycznie maleje. Nawet napływ imigrantów, głównie z Ukrainy, nie jest w stanie zastopować tego trendu. Jak wynika z najnowszego „Raportu o stanie Gminy Miasto Szczecin za rok 2023”, co roku liczba mieszkańców miasta spada o ponad 3 tysiące.

Na podstawie informacji zebranych przez Główny Urząd Statystyczny i inne źródła, szczeciński urząd miasta przygotował coroczny zestaw danych dotyczących demografii miasta. Raport zawiera informacje na temat liczby urodzeń i zgonów, liczby osób pracujących, migracji ludności itp., które są publikowane na stronie urzędu do końca maja każdego roku.

Zgodnie z „Raportem o stanie Gminy Miasto Szczecin za rok 2023”, na koniec czerwca ubiegłego roku liczba mieszkańców Szczecina wynosiła 390,3 tys. osób. To oznacza, że w porównaniu do czerwca 2022 r. liczba mieszkańców spadła o ponad 3 tysiące. Z raportu jasno wynika, że Szczecin boryka się z problemem niżu demograficznego, starzeniem się populacji i migracjami wewnętrznymi, co jest sytuacją typową dla całego kraju.

W czerwcu 2022 r. Szczecin zamieszkiwało ponad 393 tys. osób, a rok wcześniej – 396,5 tys. Na koniec 2020 r. GUS podał, że w mieście mieszkały 400 990 osób. W 2018 r. Szczecin był domem dla 403,3 tys. osób, co stawiało go na 7 miejscu w Polsce pod względem liczby mieszkańców. W populacji dominowały kobiety, które stanowiły 52,5% społeczności.

Przez ostatnie pięć lat liczba mieszkańców Szczecina spadła o całkowitą liczbę 13 tysięcy. To znacznie ostrzejszy spadek niż w poprzednich latach, kiedy to tempo ubytku wynosiło średnio około 0,2% rocznie. W roku 2015 liczba mieszkańców wynosiła 405,7 tys., w roku 2016 – 404,9 tys., a w roku 2017 – 403,9 tys.