Budowa nowoczesnej przepompowni ścieków w Szczecinie

Budowa nowoczesnej przepompowni ścieków w Szczecinie

W Szczecinie, przy ulicy Łukasińskiego, obok Zakładów Piekarniczych i pętli autobusowej, trwa budowa nowej przepompowni ścieków. Inwestorem jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Nowy obiekt ma na celu zastąpienie starej, niewydolnej przepompowni o niedostatecznej przepustowości. W ramach realizacji przedsięwzięcia stare instalacje zostaną zdemontowane, a kanalizacja doczeka się przebudowy.

Po zakończeniu prac stary budynek przepompowni ulegnie wyburzeniu. Teren wokół nowo powstałego obiektu zostanie ogrodzony, oświetlony oraz utwardzony kostką betonową. Nowa przepompownia uwzględni przyszłe potrzeby zlewni, takie jak rosnąca ilość przepływających ścieków, co pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej w tej części miasta.

Łączny koszt prac budowlanych wynosi 1,25 miliona złotych netto. Prace mają zakończyć się do końca października. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Szczecina będą mogli korzystać z efektywniejszego systemu przepompowywania ścieków, co przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury komunalnej w tym obszarze miasta.