Badania mikrobiomu wody na rzecz poprawy jakości karpi

Badania mikrobiomu wody na rzecz poprawy jakości karpi

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, grupa naukowców prowadzi innowacyjne badania nad mikroorganizmami występującymi w wodzie w hodowlach karpi. Pragną oni zgłębić tę dziedzinę tak, by później zastosować zdobyte informacje do ulepszenia zarówno jakości wody, jak i smaku hodowanych ryb.

Prace badawcze są prowadzone pod nadzorem prof. Małgorzaty Sobczak oraz prof. Remigiusza Panicza. Obaj są członkami kadry Katedry Technologii Mięsa na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Ich obecne działania koncentrują się na badaniu ilościowym i jakościowym składzie mikrobiomu wody z gospodarstwa rybackiego w Malińcu. To gospodarstwo jest własnością Ińskiego Centrum Rybactwa.

Dr inż. Piotr Eljasik, który jest jednym z autorów tych badań, podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że wybrane do badań gospodarstwo jest wolne od patogenów ryb karpiowatych. Fakt ten stwarza unikalną możliwość stworzenia standardowego wzorca mikrobiomu wody, który mógłby być później wykorzystany w innych gospodarstwach hodujących karpie.