2022 rok przełomem dla pacjentów z regionu Pomorza Zachodniego

2022 rok przełomem dla pacjentów z regionu Pomorza Zachodniego

Rok 2022 był przełomowy dla pacjentów z regionu Pomorza Zachodniego zmagających się z chorobami hematoonkologicznymi. W marcu oddział transplantacji szpiku SPSK Nr 1 PUM przeprowadził pierwszą allogeniczną transplantację komórek krwiotwórczych od dawcy spokrewnionego.

Dawcy spokrewnieni i nie tylko – statystyka

Jednak dawców spokrewnionych posiada mniej niż 25% pacjentów, ponieważ rodziny obecnie nie są zbyt liczne. Szansa zgodności tkankowej w takim przypadku wynosi tylko 25%. Dlatego najczęściej dawcą szpiku zostaje osoba niespokrewniona, zgodna w zakresie HLA. Zabiegi transplantacji komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego stanowią ok. 70% wszystkich transplantacji. Obecnie stosowane są metody molekularne o wysokiej rozdzielczości, które pomagają w optymalizacji procesu doboru dawcy i zmniejszają ryzyko niepowodzenia zabiegu.

Przeprowadzone przeszczepy

W październiku 2022 roku przeprowadzono zabieg transplantacji od dawcy spokrewnionego haploidentycznego. Te zabiegi znacznie poszerzyły możliwości wyboru dawcy rodzinnego. Do końca 2022 roku w oddziale przeprowadzono łącznie osiem zabiegów allogenicznej transplantacji szpiku, w tym: trzy transplantacje od dawców spokrewnionych, trzy transplantacje od dawców niespokrewnionych, dwie od dawców haploidentycznych. Obecnie oddział pobiera również materiał komórkowy od zdrowych dawców szpiku dla pacjentów leczonych w innych ośrodkach w kraju i za granicą.