Roślinne posiłki – miasto odpowiada na petycje

Roślinne posiłki – miasto odpowiada na petycje

W grudniu 2022 r. Jagoda Gmachowska, działaczka społeczna i prezeska Stowarzyszenia Wiosna Bez Barier, przekazała władzom Szczecina petycję obywatelską. Postulowała o podjęcie działań zwiększających dostępność oraz promujących roślinne opcje żywieniowe w przedszkolach i szkołach. Petycje złożono z inicjatywy aktywistki na rzecz praw człowieka i zwierząt. Kilka dni temu Urząd Miasta odpowiedział, że to poszczególne placówki oświatowe zobowiązane są do zapewnienia opieki żywieniowej, nie miasto.

Odpowiedź Green REV Institute

Bartek Gawrecki, koordynator ds. lobbingu w Green REV Institute, przypomina, że miasto Szczecin ma odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla edukacji i opieki. Jest to zgodne z artykułem 68 ustawy oświatowej. Pamiętać należy, że czytamy go w połączeniu z artykułem 10, punktem 1, tej samej ustawy. Gawrecki informuje, że miasto, jako organ rządzący wieloma instytucjami edukacyjnymi, może i powinno podejmować działania w celu zapewnienia zdrowej i zrównoważonej żywności w stołówkach szkolnych, zgodnie z artykułem 106 ustawy oświatowej.