20 Lat Polski w Unii Europejskiej: Debata Polityczna w Business Club Szczecin

20 Lat Polski w Unii Europejskiej: Debata Polityczna w Business Club Szczecin

Na uroczystym wydarzeniu zorganizowanym przez Business Club Szczecin, które miało uczcić dwudziestą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zgromadzili się znaczący politycy i eksperci. Wśród obecnych na debacie znajdowali się takie osobistości jak: Piotr Krzystek, pełniący funkcję prezydenta Szczecina; Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego; Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski oraz wybitny ekspert Andrzej Najda.

Specjalnym gościem na tym wyjątkowym wydarzeniu był były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaśniewski. Wszyscy politycy jednomyślnie podkreślali pozytywny wpływ integracji Polski z UE na rozwój kraju.

Zgadzali się co do tego, że młodsze pokolenie, które dorastało już w zintegrowanej Europie, różni się diametralnie od swoich rodziców. Adam Rudawski podkreślił, że jest to pokolenie niezwykle zdolnych i ambitnych ludzi.