Zaplanowano budowę nowych dróg w zachodniopomorskim, realizacja projektu ma potrwać do 2028 roku

Zaplanowano budowę nowych dróg w zachodniopomorskim, realizacja projektu ma potrwać do 2028 roku

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad (GDDKiA) podjęła decyzję o rozpoczęciu budowy nowych tras komunikacyjnych na terenie zachodniopomorskiego. Projekt obejmuje realizację dróg pomiędzy Stargardem a Piłą oraz Szczecinem Płonią a Szczecinem Zdunowem. Całkowita długość planowanych odcinków do budowy wynosi 113 km.

Konstrukcję tras podzielono na 8 etapów, z których każdy jest przedmiotem osobnego przetargu. Procesy o wyborze wykonawców miały miejsce w marcu i kwietniu bieżącego roku. Niemniej jednak, w czterech przypadkach postępowania przetargowe spotkały się z protestami.

Mateusz Grzeszczuk, rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA, informował na antenie audycji interwencyjnej „Czas Reakcji”, że wszystkie protesty zostały odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą. Grzeszczuk zapewnił także, że większość etapów jest jeszcze poddawana obowiązkowym kontrolom ze strony prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, co jest standardowym postępowaniem dla tak dużych przetargów.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na ponad 4 miliardy złotych. Zakłada się, że cały projekt będzie zakończony w 2028 roku.