Zmiany w budżecie Szczecina: Więcej funduszy na komunikację miejską, opiekę społeczną i żłobki

Zmiany w budżecie Szczecina: Więcej funduszy na komunikację miejską, opiekę społeczną i żłobki

W Szczecinie po raz kolejny w bieżącym roku następuje modyfikacja budżetu. Ostatecznie o wprowadzeniu zmian zdecyduje sesja rady miasta zaplanowana na 20 czerwca. Wiceprezydenci oraz skarbnik miasta już przekonują radnych do wprowadzenia nowych rozwiązań.

Dorota Pudło-Żylińska, skarbnik Szczecina, przyznaje, że po upływie pięciu miesięcy obecnego roku dokonano istotnej rewizji wydatków oraz dochodów miasta. Planowane zmiany obejmują zwiększenie dochodów budżetu o 101 milionów złotych i podniesienie wydatków o 203 miliony złotych, w tym 133 miliony złotych przeznaczone na inwestycje.

W związku z tym deficyt budżetowy wzrośnie do kwoty 381 milionów złotych. Zamierza się go pokryć głównie za pomocą kredytów bankowych – 230 milionów złotych oraz pożyczek – 50 milionów złotych. Znacząca część dodatkowych środków finansowych to efekt przeniesienia środków z inwestycji zaplanowanych na lata 2024-2026.

Dzięki wprowadzonym zmianom 30 milionów złotych więcej zostanie przeznaczone na modernizację torowiska w ciągu ulicy Szafera, 25 milionów złotych trafi na realizację Fabryki Wody, a 12 milionów złotych zostanie przeznaczonych na przebudowę kolejnych torowisk. W ten sposób inwestycje zyskają nowy impet i przyczynią się do dalszego rozwoju miasta Szczecin.