Zmiana nazwy Szpitala na Pomorzanach w Szczecinie

Zmiana nazwy Szpitala na Pomorzanach w Szczecinie

Nastanie 2024 roku przyniesie ze sobą pewne zmiany dla szpitala zlokalizowanego na szczecińskich Pomorzanach. Decyzję o zmianie nazwy placówki podjęło najwyższe ciało decyzyjne Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – Senat. Od pierwszego dnia stycznia ów szpital będzie funkcjonował pod nową nazwą, która brzmi: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie.

Cel zmiany nazwy jest wieloaspektowy. Przede wszystkim, ma ona uwypuklić uniwersytecką naturę tej medycznej instytucji. Dodatkowo, nowa nazwa ma również stanowić wyraz prestiżu i jakości świadczonych przez szpital usług leczniczych. Pragnie się tym samym podkreślić, że mimo zmiany nazwy, placówka nadal zachowuje swój niezależny charakter.

Kolejnym ważnym aspekt jest integracja nowej nazwy z dotychczasowym wizerunkiem szpitala. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, często określany skrótem USK-2, został starannie wkomponowany w dotychczasowy symbol szpitala.