Zieloni prezentują strategię odzyskania długów od lokatorów mieszkań komunalnych w Szczecinie poprzez program "Odpracuj swój dług"

Zieloni prezentują strategię odzyskania długów od lokatorów mieszkań komunalnych w Szczecinie poprzez program "Odpracuj swój dług"

Partia Zieloni zaproponowała innowacyjny plan, który pomoże miastu Szczecin w odzyskiwaniu zaległych długów od lokatorów mieszkań komunalnych. Kluczowym elementem tego planu jest reaktywacja i modyfikacja programu „Odpracuj swój dług”, który zaprzestał swojego działania kilka lat temu.

Dawniej program ten polegał na zatrudnianiu dłużników w miejskich spółkach, przy czym jedna trzecia ich wynagrodzenia była przeznaczana na spłatę zadłużenia wobec miasta. Jednakże, wraz z upływem czasu, zainteresowanie tym programem systematycznie malało, co ostatecznie doprowadziło do jego zawieszenia.

Andrzej Radziwinowicz, członek partii Zieloni, stanowczo argumentuje, że istotne jest zmodyfikowanie tego programu. Jak tłumaczy, obecna koncepcja miasta skierowana jest tylko do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jednocześnie podkreśla, że w innych miastach podobne programy funkcjonują nieco inaczej – umożliwiają zarabianie, a dostęp do programu jest ustalany na podstawie pewnego kryterium dochodowego. Nie jest to także formalne zatrudnienie, ale raczej forma świadczenia rzeczowego. Radziwinowicz sugeruje urzędnikom, aby zainteresowali się rozwiązaniami stosowanymi w innych miastach.

Obecnie, suma długów lokatorów mieszkań komunalnych w Szczecinie przekracza 191 milionów złotych. Mimo iż zadłużenie stopniowo maleje, zastępca prezydenta Szczecina, Anna Szotkowska, wyraźnie zaznacza, że ponad 132 miliony złotych to kwota niemożliwa do odzyskania.