Zawieszenie działalności oddziału okulistycznego przez 2 miesiące w szpitalu na ulicy Arkońskiej

Zawieszenie działalności oddziału okulistycznego przez 2 miesiące w szpitalu na ulicy Arkońskiej

Instytucja medyczna poinformowała o tym, że działania oddziału okulistycznego zostaną wstrzymane na dwa miesiące, konkretnie od początku sierpnia do końca września. W trakcie tego okresu, przy Arkońskiej nie będą dostępne tzw. dyżury ostre, podczas których lekarze udzielają błyskawicznej pomocy w nagłych sytuacjach.

Przyczyną takiej decyzji są problemy kadrowe. Oddział zatrudnia tylko trzech specjalistów, jednego lekarza bez specjalizacji z warunkowym prawem wykonywania zawodu oraz jednego rezydenta. To skład osobowy, który od wielu miesięcy jest niewystarczający i pracuje nadmiernie, dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania oddziału. Przepracowanie lekarzy i ciągłe problemy z rekrutacją dodatkowych specjalistów spowodowały, że kierownictwo szpitala zdecydowało się wystąpić do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o zgodę na czasowe wstrzymanie działalności oddziału okulistyki. Taka zgoda została wydana 31 lipca, jak informuje Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy szpitala.