Rekurencyjne problemy z kanalizacją deszczową na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie

Rekurencyjne problemy z kanalizacją deszczową na ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie

Wszyscy mieszkańcy ulicy Batalionów Chłopskich w Szczecinie ponownie zmagają się z problemem niedrożnej kanalizacji deszczowej. Kiedy spadają intensywne opady, woda gromadzi się na powierzchni jezdni. Stałe zalewanie ich terenów prywatnych jest rezultatem tego zjawiska. Stworzyła się niebezpieczna sytuacja, że podczas wtorkowego ulewnego deszczu, kierujący pojazdami byli zmuszeni korzystać z chodników, aby przemieścić się wzdłuż ulicy Batalionów Chłopskich.

Mirosław Szczerbak, który mieszka na tej samej ulicy w Zdrojach, wyraził swoje rozczarowanie brakiem odpowiedzi na liczne zgłoszenia dotyczące tej kwestii. Wyraził swoje zdziwienie nad tym, dlaczego chodniki znajdują się poniżej poziomu jezdni. Ten stan rzeczy prowadzi do niszczenia chodników i wymusza jazdę samochodów po nich podczas intensywnych opadów deszczu. Wskazuje na to, że oddział Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) oraz pojazd do czyszczenia kanalizacji są dostępne na miejscu, w Zdrojach. Wystarczy tylko kilka minut, aby dostać się tam samochodem.

Pytania mieszkańców dotyczące sprawy na ulicy Batalionów Chłopskich w Zdrojach zostały skierowane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Czekamy na oficjalną odpowiedź od instytucji w tej kwestii.