Zanieczyszczenie wód rzeki Bukowej oraz jeziora Słonecznego

Zanieczyszczenie wód rzeki Bukowej oraz jeziora Słonecznego

Narodowy zarząd wodny, Wody Polskie, poinformował we wtorek o zanieczyszczeniu rzeki Bukowej oraz jeziora Słonecznego. Zgodnie z raportem, stwierdzono przekroczenie norm dla zawartości żelaza, manganu i cynku w tych zbiornikach wodnych. Wskutek tego zanieczyszczenia, woda w jeziorze przyjęła niepokojący kolor rdzy. Informacja ta jest konsekwencją badania próbek wody, które zostały pobrane tydzień wcześniej, a którego wyniki dotarły do nas ostatnio.

W ramach analizy wskaźników jakości wody, przeprowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ze Szczecina, pobrano 8 września próbki wody z ww. rzeki i jeziora. Badania te skupiały się na pomiarach obecności metali ciężkich w próbkach.

„Dwa certyfikowane laboratoria potwierdziły, że wartości arsenu, ołowiu, rtęci, niklu i kadmu znajdują się w granicach uznawanych za bezpieczne dla wód powierzchniowych. Jednakże wartości żelaza, manganu i cynku przekraczają dozwolone limity” – przekazała we wtorek Natalia Chodań, rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Szczecinie.

Obecnie obowiązuje ostrzeżenie dla osób zbliżających się do tych zbiorników wodnych, ze względu na zanieczyszczenie.