Wzmożony ruch militarny z powodu ćwiczeń NATO na terenie Polski w 2024 roku

Wzmożony ruch militarny z powodu ćwiczeń NATO na terenie Polski w 2024 roku

Zgodnie z oświadczeniem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, od 12 lutego br. na głównych arteriach komunikacyjnych w kraju, w tym autostradach i drogach ekspresowych, spodziewany jest nasilony ruch pojazdów wojskowych. Wzmożona aktywność jest związana z przeprowadzanymi ćwiczeniami STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24) oraz DRAGON-24. Ten stan potrwa do końca maja.

HARMONOGRAM-24 to wspólny kryptonim dla serii ćwiczeń NATO, które będą miały miejsce w pierwszej połowie 2024 roku. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, ćwiczenia mają charakter defensywny i nie są wymierzone przeciwko żadnemu konkretnemu krajowi.

Ruch militarny na drogach całego kraju potwierdziła rzeczniczka prasowa Sztabu Generalnego WP, płk Joanna Klejszmit. W swoim piątkowym oświadczeniu poinformowała, że od połowy lutego do końca maja wojskowe konwoje będą poruszać się po wszystkich województwach Polski. Zwłaszcza użytkownicy autostrad, dróg ekspresowych i krajowych powinni spodziewać się zwiększonej obecności wojska.

Płk Joanna Klejszmit wyjaśniła, że przemieszczanie wojskowych konwojów będzie stanowiło integralną część ćwiczeń. Będą one służyły do szkolenia w zakresie przyjmowania i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z krajami goszczącymi jednostki NATO.

Przygotowania do ćwiczeń obejmują również zapewnienie bezpieczeństwa na drogach. Wojsko zapewnia, że ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie odpowiednio zorganizowany, aby jak najmniej zakłócać codzienny ruch drogowy. Kolumny będą eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Wszystkie przegrupowania zostały wcześniej skoordynowane z odpowiednimi instytucjami, w tym lokalnymi władzami.