Wsparcie finansowe dla renowacji zabytków w Szczecinie

Wsparcie finansowe dla renowacji zabytków w Szczecinie

Źródłem środków będzie Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Miasto Szczecin ubiegało się o fundusze na odrestaurowanie 10 budynków, jednak zaledwie 4 propozycje uzyskały akceptację.

Remonty trzech kościołów i jednej willi zdobyły zgodę na dofinansowanie. Łączna suma wsparcia wynosi około 9 380 000 zł. Finansowana będzie następująca lista projektów:

Zostanie przeprowadzony remont konserwatorski budynku usytuowanego przy ulicy Królowej Korony Polskiej 20, włączając historyczne ogrodzenie. Projekt ten otrzymał dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł.

W drugim projekcie zostaną podjęte prace ratunkowe i konserwatorskie w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP, plebanii i dawnej budowli gospodarczej znajdującej się przy ulicy Kościelnej (Szczecin – Stołczyn). Ten wniosek otrzymał wsparcie na poziomie 3,185 mln zł.

Kolejny projekt dotyczy kontynuacji prac konserwatorskich wieży oraz elewacji korpusu nawowego w kościele ewangelicko-augsburskim pod wezwaniem Św. Trójcy. Na ten cel zostało przeznaczone 1,96 mln zł.

Ostatni projekt obejmuje remont korpusu nawowego i dachu w kościele Najświętszej Rodziny przy ulicy Klonowej w Szczecinie – Płoni. W tym przypadku kwota dofinansowania wynosi 0,735 mln zł.

Niestety, jak informuje Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków, brak wsparcia otrzymały niektóre projekty, takie jak konserwacja barokowej Bramy Królewskiej oraz inne inwestycje dotyczące zabytków należących do Gminy Miasto Szczecin. Porównując jednak sytuację szczecińską z innymi dużymi miastami Polski, rezultaty naboru można uznać za satysfakcjonujące.

Patrząc na całą Polskę, rozdzielono ponad 2,5 mld zł na dofinansowanie 4 808 projektów. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno zadanie wynosiła 3,5 mln zł. Istniały również dwie dodatkowe kategorie, które umożliwiały ubieganie się o wsparcie do 150 tys. zł i 500 tys. zł.