Wieloletnie starania o Bulwar Chrobrego w Szczecinie zakończone sukcesem

Wieloletnie starania o Bulwar Chrobrego w Szczecinie zakończone sukcesem

Po wielu latach prób, Szczecin odzyskał prawo do Bulwaru Chrobrego. To oznacza, że przestrzeń ta jest teraz gotowa na gruntowną rewitalizację.

Dobiegła końca wieloletnia batalia prawna o własność dwóch nieruchomości – Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego. Dotychczas zarządzaniem obu miejscami zajmowała się spółka Polsteam – Żegluga Szczecińska, której udziałowcami były państwowa Żegluga Polska (51% udziałów) oraz miejska Żegluga Szczecińska (49% udziałów).

15 listopada 2017 roku, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia zdecydowała skierować sprawę do sądu przeciwko Polsteam – Żegluga Szczecińska. Głównym celem było wyjaśnienie niejasności dotyczących umowy z 1998 roku, na mocy której Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska przekazało na rzecz wspomnianej spółki prawo wieczystego użytkowania Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego. Tym samym, jako prawni następcy Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia złożyła w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum pozew o wydanie tych terenów.

Od kilku lat miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia starała się o znalezienie polubownego rozwiązania problemu aportu dokonanego nieprawidłowo w 1998 roku. Od tej pory jedynym i legalnym właścicielem Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego będzie Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Porozumienie kończące mediacje obejmuje przekazanie nieruchomości na bazie wpisu do księgi wieczystej użytkowania przez ŻSTW. Spółka dodatkowo sprzedała swoje udziały Żegludze Polskiej SA, opuszczając tym samym spółkę Polsteam Żegluga Szczecińska. To porozumienie jest wynikiem nieugiętej determinacji ŻSTW w dążeniu do przejęcia nieruchomości i ich przyszłej renowacji.