Wciąż masz czas na zgłaszanie pomysłów na rewitalizację Szczecina – termin do 25 września

Wciąż masz czas na zgłaszanie pomysłów na rewitalizację Szczecina – termin do 25 września

Zachęcamy do aktywnego partycypowania w procesie ożywiania i wprowadzania zmian w Szczecinie. Do 25 września br., jest możliwość zgłoszenia swojego unikalnego pomysłu lub inicjatywy, która spełnia kryteria działań rewitalizacyjnych. To szansa na dokonanie zmiany w wyglądzie miasta dzięki realizacji własnej wizji.

Autorzy projektów, które zostaną wybrane i wpisane na listę zadań do wykonania w ramach nowo tworzonego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Szczecina, będą mogli ubiegać się o pieniądze ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027. Pamiętajmy jednak, że tylko te projekty, które są realizowane na terenach określonych jako obszary rewitalizacji w ramach tegoż programu, będą uprzywilejowane.

Pomimo, że nadrzędnym celem jest realizacja przedsięwzięcia właśnie na terenach rewitalizowanych, istnieją pewne wyjątki. W szczególnych przypadkach możliwe jest prowadzenie działalności poza nimi. Niemniej jednak, należy pamiętać, że ostatecznymi beneficjentami wszystkich działań powinni być mieszkańcy obszarów objętych procesem rewitalizacji.