Urząd Miasta Szczecin: Dzień Flagi upamiętniony zbiórką krwi

Urząd Miasta Szczecin: Dzień Flagi upamiętniony zbiórką krwi

W związku z obchodami Dnia Flagi, przed siedzibą Urzędu Miasta w Szczecinie ustawiono autobus do poboru krwi. Była to okazja dla każdego, kto pragnie niesienia pomocy innym, do podzielenia się tym, co posiada najcenniejszego – swoją krwią. Zainteresowanie tą formą wsparcia było duże.

Do akcji dołączyli zarówno ci, którzy regularnie oddają krew, jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji stać się dawcą. Wielu z nich zadeklarowało kontynuację tej szlachetnej aktywności na regularnej bazie.

Warto przypomnieć, że zasoby Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie wciąż nie są pełne. Szczególnie deficytowe są grupy krwi 0RH+, RH- i 0rh-. Każdy, kto posiada te grupy krwi jest szczególnie zachęcany do oddawania tego cennego daru.