Umorzenie śledztwa w sprawie domniemanego nadużycia uprawnień przez wicestarostę drawskiego

Umorzenie śledztwa w sprawie domniemanego nadużycia uprawnień przez wicestarostę drawskiego

Zakończone zostało postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Wałczu, które dotyczyło możliwego przekroczenia zakresu swoich uprawnień przez wicestarostę powiatu Drawsko Pomorskie oraz Przewodniczącą Rady tegoż powiatu. Wszystko wskazuje na to, że zarzuty pierwotnie zgłoszone przez byłego zastępcę starosty drawskiego, sugerujące nielegalne zdobycie korzyści majątkowych poprzez manipulacje przy przetargach publicznych, nie znalazły swojego potwierdzenia.

Zarówno wicestarosta Drawsko Pomorskie jak i Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego wyrażali swoje ubolewanie nad zaistniałą sytuacją. Urszula Ptak, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady, podkreślała, że cała sprawa była dla jej rodziny bardzo bolesna. – Jestem długoletnim samorządowcem. To samo dotyczy pana Waldemara Włodarczyka, który wcześniej pełnił funkcję burmistrza, a obecnie jest wicestarostą. Nie zasłużyliśmy na takie traktowanie – mówiła Urszula Ptak. Dodała także, że radny nie ma możliwości zatrudnienia się w starostwie ani podpisywania jakichkolwiek umów, co powinien pamiętać były wicestarosta.

Pomimo faktu, iż konflikt wciąż trwa, zarówno aktualny wicestarosta drawski, jak i Przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego, zdecydowali o kontynuacji swojej działalności w samorządzie powiatowym.