Trwający nabór na najlepszą pracę naukową do Nagrody Prezydenta Szczecina

Trwający nabór na najlepszą pracę naukową do Nagrody Prezydenta Szczecina

Zakomunikowało Centrum Informacji Miasta, działające przy Urzędzie Miasta Szczecin, że otwarto nabór wniosków do konkursu na najlepszą pracę naukową. Zaszczytnym wyróżnieniem dla zwycięzcy będzie Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin, a dla laureatów przewidziane są również gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 70 tysięcy złotych.

Prezydent Szczecina, Piotr Krzystek, podkreśla rolę młodego pokolenia w rozwoju miasta. Stwierdza, że młodzi ludzie stanowią fundament przyszłości Szczecina i z tego powodu istotne jest ich docenienie oraz motywowanie do dalszych działań. Pragnie również korzystać z ich wiedzy i innowacyjnych pomysłów na rzecz miasta. Proces naboru wniosków potrwa do końca września.

Konkurs skierowany jest do twórców prac, które zostały obronione na szczecińskich uczelniach w bieżącym roku akademickim lub rok wcześniej. Biorąc pod uwagę ocenę, prace muszą posiadać stopień wyższy niż dobry. Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: nauki ścisłe i przyrodnicze; nauki humanistyczno-społeczne; nauki inżynieryjno-techniczne; nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Wybór najlepszych prac będzie wspomagała Kapituła Nagród – organ powołany przez prezydenta miasta. Kapituła będzie analizować wszystkie zgłoszenia i oceniać je w każdej z dziedzin.

Nabór dotyczy prac doktorskich, magisterskich, licencjackich oraz inżynierskich, które spełniają określone kryteria: obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim; dotyczy wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych; ocenione przez uczelnie na stopień wyższy niż dobry; przynoszące korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, mogące wynikać zarówno bezpośrednio jak i pośrednio z ich wdrożenia; realne do zrealizowania oraz prace, które będą użyteczne dla miasta lub regionu oraz przyczynią się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego; a w przypadku prac architektonicznych – dotyczących ważnych zagadnień z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.