Trasa Zamkowa w Szczecinie czeka na remont – przetarg ogłoszony

Trasa Zamkowa w Szczecinie czeka na remont – przetarg ogłoszony

Został zapowiedziany proces przetargowy dotyczący renowacji Trasy Zamkowej, nitki prowadzącej do wyjazdu z miasta. Przedsiębiorstwa, które chciałyby wziąć udział w tym postępowaniu, mają możliwość zgłaszania swoich ofert nie później niż 9 sierpnia bieżącego roku.

Przedmiotem zadania jest przede wszystkim remont konstrukcji inżynieryjnych, takich jak estakady, mosty oraz łącznice, które znajdują się w obrębie drogi wojewódzkiej numer 115, czyli Trasy Zamkowej (nitka wyjazdowa z miasta), a także dostępu do tych obiektów.

Projekt zakłada przeprowadzenie licznych prac, w tym naprawy powierzchni betonowych, uzupełnienie brakujących miejsc, wyrównanie powierzchni oraz nałożenie nowych warstw malarskich i izolacyjnych. Ponadto planowane jest wymienienie istniejącego wyposażenia – w tym balustrad, nawierzchni, urządzeń umożliwiających dylatację, barier ochronnych oraz elementów odwodnienia. Dodatkowo zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne wraz z przyłączami kablowymi. Planowany czas na realizację inwestycji to 24 miesiące od zawarcia umowy.